Diensten

Redactiebureau Marita Weener is een goede keus in de volgende situaties:

 • Uw uitgeverij heeft tijdelijk extra redactiecapaciteit nodig.
 • Uw organisatie heeft af en toe redactionele ondersteuning nodig.
 • U zoekt een ervaren freelance redacteur voor uw redactie-bemiddelingsbureau.
 • U heeft een boek geschreven en u wilt graag feedback op stijl en structuur.
 • Uw scriptie is zo goed als af maar het zou fijn zijn als deze nog taalkundig zou worden gecontroleerd.
 • U wilt uw website laten screenen op mogelijke taalfouten of onduidelijkheden.
 • U wilt tijdrovende klussen als het coderen van margewoorden of registertermen uitbesteden.
 • U bent gevraagd iets te schrijven en u vindt het moeilijk om dat wat u wilt zeggen goed onder woorden te brengen.
 • U twijfelt over de juistheid van een tekst voor een advertentie of mailing.

Tekstcontrole en redactie

Iedere tekst kan heel precies of wat globaler worden geredigeerd. Het type redactie wordt in samenspraak met u bepaald.

 • Globale tekstcontrole

Er vindt een automatische spellingcontrole plaats. Opvallende fouten die bij scannend lezen opvallen, worden gecorrigeerd. Er wordt op gelet of zaken consequent zijn, bijvoorbeeld dezelfde schrijfwijze voor namen of vaktermen, of nummeringen kloppen, of een literatuurlijst op een eenduidige manier is opgesteld, et cetera. De tekst wordt hierbij niet in zijn geheel gelezen.

 • Tekstredactie

Er is lichte of intensieve redactie mogelijk. In beide gevallen wordt de tekst helemaal gelezen. Bij lichte redactie worden alle spel- en grammaticale fouten gecorrigeerd. Bij intensieve redactie wordt er ook aandacht besteed aan structuur en stijl, en worden soms fragmenten herschreven. Of er lichte of intensieve redactie nodig is, ligt aan de kwaliteit van de aangeleverde tekst.

Structureren of herschrijven

Vindt u het moeilijk om de boodschap die u wilt overbrengen goed 'op papier' te krijgen, dan kan redactionele hulp een uitkomst zijn: met úw ingrediënten maakt Redactiebureau Marita Weener er een geheel van.

Vertalingen controleren

Is een tekst uit een vreemde taal vertaald naar het Nederlands, dan kan daar nog wel eens correctie in nodig zijn. Een redacteur klaart die klus snel: ook hiervoor kunt u Redactiebureau Marita Weener benaderen.

Proevencontrole

Heeft u uw tekst opgemaakt ontvangen, en weet u niet waar u op moet letten of hoe u de correcties moet aangeven? Of heeft u geen tijd voor een nauwgezette controle op de opmaak? Een ervaren redacteur kan die taak gemakkelijk van u overnemen. U bent hiervoor bij Redactiebureau Marita Weener aan het juiste adres.

Beeldoverzicht, literatuurlijst, register

Misschien vindt u het lastig om alle figuren en afbeeldingen in uw tekst systematisch te ordenen en te benoemen, vooral als het er veel zijn.

Of u heeft van verschillende auteurs literatuurlijsten ontvangen en de lijsten zijn niet op dezelfde manier geordend en opgemaakt. Ze moeten worden samengevoegd, in eenzelfde stijl.

Toen de tekst van uw boek naar wens was, heeft u registerwoorden gemarkeerd en nu moet u ze nog coderen.

Redactiebureau Marita Weener kan u al dit soort werk uit handen nemen.

Partners

Uw product is nog niet af als de tekst is gecontroleerd en geredigeerd. Als u een uitgever zoekt, een illustrator, vormgever, fotograaf of iemand voor de marketing, dan kan Redactiebureau Marita Weener u in contact brengen met een van haar partners die ervaren is op dat gebied.