Ervaring

De vrouw achter Redactiebureau Marita Weener ben ik, Marita Weener-Veldscholte.

Ik stel mijzelf graag aan u voor.

Ik studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Grammatica en toegepaste taalkunde waren mijn lievelings-

vakken.

Na mijn afstuderen werkte ik als secretaresse bij verschillende organisaties, waarbij ik met name veel zorg besteedde aan de correspondentie en verslaglegging. In 2001 trad ik in dienst bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, een perfecte werkomgeving voor iemand die van taal houdt. Toen ik bij Van Gorcum als redacteur aan de slag kon, had ik helemaal mijn draai gevonden.

Bij Van Gorcum deed ik ervaring op met verschillende fondsen, waaronder het onderwijsfonds, het fonds medische wetenschappen en gezondheidszorg, het fonds sociale wetenschappen en het management-fonds. Ik redigeerde boeken, tijdschriften, websitecontent en catalogi. Natuurlijk was het bevredigend om teksten te kunnen verbeteren, om een boodschap zo duidelijk 

mogelijk over te brengen. Maar even zo fijn vond ik het contact met de auteurs, de voldoening die het gaf om samen met hen de inhoud te perfectioneren en samen de juiste vormgeving en structuur te kiezen, zodat een uitgave zo mooi en ook zo effectief mogelijk op de markt gebracht kon worden.

In januari 2013 startte ik met mijn eigen Redactiebureau Marita Weener. Nog steeds streef ik naar zorgvuldigheid en persoonlijke aandacht. Samen met de opdrachtgever(s) zoek ik naar een professionele uitstraling wat inhoud en stijl betreft, en zie ik erop toe dat de vormgeving van de verschillende tekst- en beeldelementen zo veel mogelijk aansluit bij de doelgroep. Opgemaakte proeven kijk ik uiterst zorgvuldig na. 

Ik zorg graag voor de puntjes op de i! En mijn motto is: we doen het samen.

Zie ook mijn account op LinkedIn.